Kosteusindikaattorit

Kosteusindikaattoreita käytetään suuhteellisen kosteuden seuraamiseen kuljetuksen aikana. Indikaattoreita on eri skaaloilla, arvot mitataan prosentteina. Nämä soveltuvat hyvin käytettäväksi esim. kuivausaineiden yhteydessä. Valikoimassa pakkauksen sisään laitettavia liuskoja, tai ikkunallisia, paketin ulkopuolelta luettavia malleja.